Lepsze wyniki uczniów wschodnich landów

· Autor:
Lepsze wyniki uczniów wschodnich landów

Znacznie lepsze wyniki testów kompetencji szkolnej osiągnęli uczniowie ze wschodnich landów.

We wszystkich landach wschodnich wyniki kształtowały się powyżej średniej, podczas gdy wśród uczniów zachodnich landów wyniki takie uzyskali jedynie z Bawarii i Nadrenii-Palatynatu. We wschodnich landach więcej godzin lekcyjnych i większy nacisk kładzie się na matematykę i nauki ścisłe. Potwierdza się również zależność między pochodzeniem społecznym uczniów i osiąganymi przez nich wynikami: dzieci z rodzin o lepszej pozycji społecznej osiągali średnio o 82 punkty więcej niż młodzież z rodzin społecznie słabszych. W teście brało udział 44.000 uczniów z przeszło 1300 szkół.
Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie