Niemcy złamały prawo, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

· Autor:
Niemcy złamały prawo, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Niemcy złamały prawo ograniczając do jedynie swoich firm możliwość zawierania umów z polskimi przedsiębiorstwami na wykonywanie prac na swoim terytorium.

Niemcy zostały pozwane do Trybunału przez Komisję Europejską, a sędziowie uznali, że ograniczenia są dyskryminujące i niedopuszczalne na rynku unijnym. Niemcy za podstawę zatrudniania na swoim terenie Polaków jedynie przez stronę niemiecką uznały umowę z 1990 roku. Taka interpretacja doprowadziła do sytuacji w której polskich pracowników nie mogły już zatrudniać np. firmy portugalskie, włoskie itp. Trybunał uznał taki sposób postępowania za dyskryminację bezpośrednią, pozostającą w sprzeczności z traktatem UE w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi z siedzibami w państwach członkowskich innych niż Niemcy.
Kolejny aspekt pozwu mówił o wytycznych przyjętych przez federalną agencję pracy zakazujących umów o dzieło z pracownikami z nowych krajów członkowskich, jeśli praca ma być wykonywana w rejonie gdzie średnia stopa bezrobocia w ostatnim pół roku była wyższa o co najmniej 30 procent niż stopa bezrobocia w całych Niemczech. W tym wypadku KE stwierdziła, że Niemcy naruszyły tzw. klauzulę standstill, mówiącą o nie wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych warunków niż te, jakie obowiązywały w traktacie akcesyjnym z 2004 roku.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie