Niemieccy pracodawcy wykorzystują pracowników z zagranicy. W tych branżach prawa zatrudnionych są najczęściej łamane

· Autor:
Niemieccy pracodawcy wykorzystują pracowników z zagranicy. W tych branżach prawa zatrudnionych są najczęściej łamane
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecki Instytut Praw Człowieka (DIMR) opublikował trzeci z kolei roczny raport dotyczący praw człowieka w Niemczech. Raport piętnuje m.in. wyzysk obcokrajowców na niemieckim rynku pracy. Sprawa dotyczy również pracowników z Unii Europejskiej.

Niemiecki rynek pracy nie chroni obcokrajowców przed wyzyskiem ze strony pracodawców i nie trzeba być uczonym, by dostrzec tego konsekwencje. By nie być gołosłowną…

Tak niemieccy pracodawcy wyzyskują pracowników z zagranicy

- Wynagrodzenie pracujących w Niemczech obcokrajowców często jest dużo niższe od przeciętnego wynagrodzenia, które za Odrą wynosi 8,84 euro za godzinę pracy.

- Grono pracowników z zagranicy nie otrzymuje w Niemczech wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny.

- Często zdarza się, że obcokrajowcy pracujący w Niemczech zakwaterowani są na czas pracy w fatalnych warunkach.

- Ci, którzy szukają pomocy, bo nie godzą się na wyzysk, są powstrzymywani groźbą, a nawet przemocą przed szukaniem ratunku.

- Wielu pracodawców nie płaci pracownikom z zagranicy składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyzysk pracowników z zagranicy piętnuje w swoim raporcie Niemiecki Instytut Praw Człowieka (DIMR).

Z opublikowanego raportu wynika, że najczęściej do wyzysku pracowników dochodzi w branży budowlanej, w sektorze opieki nad seniorami, w transporcie, a także w firmach sprzątających.

Wykorzystują niewiedzę i brak umiejętności pracowników

Zdaniem dyrektorki DIMR do wyzysku obcokrajowców na niemieckim rynku pracy przyczynia się zła sytuacja, w jakiej znajdują się ci ludzie.

Wielu z nich nie zna języka niemieckiego, przez co nie mogą szukać pomocy. Niektórzy godzą się na wyzysk w obawie przed utratą pracy, a tym samym środków do życia. Inni nie znają prawa i uważają zachowanie szefa, czy przełożonego za normalne.

Winę trudno jest udowodnić

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu pracodawcy utrudnia także na przykład brak umowy czy brak odcinka z wypłaty, dlatego DIMR apelują o uproszczenie praw dotyczących płac. Proponuje się m.in. możliwość korzystania z powództwa zbiorowego przeciwko nieuczciwemu pracodawcy.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: skeeze 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie