Niemiecki gabinet godzi się na kompromis w prawie energetycznym

· Autor:
Niemiecki gabinet godzi się na kompromis w prawie energetycznym

W środę niemiecki gabinet przedsięwziął nowe środki wymierzone w obniżenie krajowej emisji związków węgla o ponad jedną trzecią do 2020 roku, ogłosiło Ministerstwo Środowiska.

W pakiecie znalazły się ustawy celujące w obniżenie zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, oraz propozycje narzędzi obliczania opłat dla pojazdów zależnie od emisji związków węgla, brzmi oświadczenie Ministerstwa.

Od 2009 roku wszystkie nowe budynki, a także te po renowacji, będą musiały spełniać bardziej restrykcyjne standardy energetycznej wydajności. Pakiet zaleca także używanie mierników elektryczności w prywatnych gospodarstwach.

W jednej z ustaw znalazła się kwestia obliczania kosztów ogrzewania: na podstawie indywidualnego zużycia, w miejsce dotychczasowej średniej dla całego bloku mieszkalnego.

“Naszym celem jest odejście od ropy i gazu i zastąpienie ich energią odnawialną oraz wysoką wydajnością” - mówi minister środowiska, Sigmar Gabriel.

6 czerwca niższa izba niemieckiego parlamentu przyjęła pierwszy rozdział pakietu ustaw ochrony klimatu który zakłada zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia solarna, do 30% z obecnych 14% do 2020 roku.

Celem jest także podwojenie ilości energii elektrycznej generowanej przez kombinowane źródła ciepła i energii (CHP) lub kogenerację, która odzyskuje ciepło z elektrowni, do 25% w ciągu najbliższych 12 lat.

Rząd celuje w zredukowanie emisji związków węgla w skali kraju o 40% do 2020 w porównaniu z poziomem emisji w roku 1990 - dwa razy więcej niż minimum, na jakie w zeszłym roku zgodziło się 27 krajów członkowskich UE.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie