Niemieckie obywatelstwo i paszport nawet po trzech latach

· Autor:
Niemieckie obywatelstwo i paszport nawet po trzech latach
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało 19-go maja projekt ustawy prawa obywatelskiego - głównego projektu reform rządu federalnego, który zapowiada wiele zmian i ułatwień w drodze uzyskania niemieckiego obywatelstwa.

Według danych z końca 2021 roku, w Niemczech mieszkało około 72,4 miliona osób posiadających niemieckie obywatelstwo, a około 10,7 miliona z nich posiada inne obywatelstwo - z tego około 5,7 miliona przebywało w Niemczech od co najmniej dziesięciu lat. Odsetek naturalizacji w Niemczech wśród cudzoziemców mieszkających od co najmniej dziesięciu lat utrzymuje się na niskim poziomie i w 2021 roku wyniósł zaledwie 2,45 proc. Niemcy mają również niski wskaźnik naturalizacji w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, co wymusiło wprowadzenie zmian w istniejącym prawie. 
 

Obywatelstwo nie po ośmiu latach, ale nawet po trzech 

Zmiany w ustawie mają przede wszystkim ułatwić zdobycie niemieckiego obywatelstwa. Zgodnie z nowymi zasadami, niemieckie obywatelstwo będzie można zdobyć już po pięciu latach, zamiast dotychczasowych ośmiu. W przypadku szczególnie intensywnej integracji ze społeczeństwem niemieckim (przykładowo poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach niemieckich podzielające podstawowe wartości tego kraju czy też mocne zaangażowanie na rzecz integracji społecznej oraz doskonałe posługiwanie się niemieckim i osiąganie wybitnych sukcesów zawodowych) okres do uzyskania obywatelstwa może być skrócony do nawet trzech lat
 

Jednocześnie skracamy czas naturalizacji do pięciu lat, a ci, którzy są szczególnie dobrze zintegrowani, mogą skrócić ten okres nawet do trzech lat. Dotyczy to osób, które posługują się biegle językiem niemieckim, osiągają doskonałe wyniki zawodowe lub angażują się w wolontariat. Chcemy docenić ogromny wkład pracowników gościnnych dla naszego kraju. Dlatego planujemy ułatwić im naturalizację. - Federalna Minister Spraw Wewnętrznych, Nancy Faeser.


Polacy i inne narodowości pomogą kształtować obraz Niemiec 

Federalna Minister Spraw Wewnętrznych, Nancy Faeser, powiedziała, że jest bardzo zadowolona z nowej nowej ustawy: 
 

Chcemy, aby ludzie, którzy stali się częścią naszego społeczeństwa, mogli pomagać w kształtowaniu naszego kraju w sposób demokratyczny. Dobre przykłady, takie jak Kanada, pokazują nam, że ta perspektywa jest również kluczowa dla przyciągania wykwalifikowanych pracowników, których pilnie potrzebujemy.


Tyle obywatelstw, ile chcesz 

Kolejną zmianą w zapowiadanej ustawie jest możliwość pozyskania niemieckiego obywatelstwa bez konieczności rezygnowania z tego ojczystego. Niemcy zdają sobie sprawę z przywiązania niektórych osób do ojczyzny i jednocześnie nie chcą ograniczać wyboru takich osób do jednego obywatelstwa. 
 

Wprowadzamy długo oczekiwaną zmianę paradygmatu, która umożliwia przyjęcie wielu narodowości. 


Warunki otrzymania niemieckiego obywatelstwa i reisepass 

Osoby ubiegające się o niemieckie obywatelstwo muszą zobowiązać się do wspierania wolnego społeczeństwa. Obejmuje to szacunek i równość dla wszystkich ludzi bez względu na płeć, poglądy, zarobki, etc. Osoba, która nie podziela tych wartości lub działa wbrew nim, nie może stać się obywatelem Niemiec. Projekt ustawy przewiduje również regulacje, które mają zapewnić organom państwowym pewność, że będą informowane o przestępstwach motywowanych nienawiścią osób, które o takie obywatelstwo się starają. Zgodnie z projektem, prokuratura będzie zobowiązana do przekazywania informacji o takich przestępstwach na żądanie organu państwowego. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania niemieckiego obywatelstwa jest także udowodnienie, że osoba kandydująca jest w stanie samodzielnie się utrzymać oraz utrzymać swoją rodzinę bez korzystania z pomocy socjalnej. W ustawie jasno określono wyjątki od tej zasady, takie jak osoby, które przybyły jako pracownicy gościnni do RFN przed rokiem 1974, pracownicy najemni w byłej NRD do 1990 roku oraz rodziny z niepełnoletnimi dziećmi, jeśli małżonek lub zarejestrowany partner pracuje na pełny etat.


Inne ułatwienia dla osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo 

Projekt ustawy przewiduje również inne ułatwienia na drodze do zdobycia niemieckiego obywatelstwa, głównie dotyczą byłych pracowników w zachodnich landach Niemiec oraz osób wykonujących pracę jako pracownicy najemni w byłej NRD - osoby te wniosły znaczący wkład w rozwój kraju. W projekcie ustawy pisze, że dla nich nie będzie wymagany egzamin językowy ani egzamin naturalizacyjny. Wystarczy udokumentować znajomość języka niemieckiego w mowie nawet na poziomie podstawowym.


Przyznawanie obywatelstwa w formie publicznej ceremonii i pod niemieckimi symbolami 

Ceremonie nadawania niemieckiego obywatelstwa są również ważnym elementem nowej ustawy. Przyznanie niemieckiego obywatelstwa jest powodem do świętowania dla wszystkich osób zaangażowanych w cały proces zdobycia obywatelstwa. Dlatego ustawa zawiera zapis mówiący o tym, że osoby, które je otrzymują, mają pełne prawo uczestniczyć w życiu politycznym kraju oraz, że świadectwa zdobycia niemieckiego obywatelstwa powinny być wręczane w sposób uroczysty, podczas publicznych ceremonii z wykorzystaniem narodowych symboli Republiki Federalnej Niemiec.


Niemcy redefiniują narodowość na nowo

Nowa ustawa o obywatelstwie w Niemczech daje między innymi wielu Polakom większe ułatwienia w procesie zdobycia niemieckiego obywatelstwa. Poprzez zmian w ustawie dąży się do bardziej otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Jednocześnie stawia się wyraźne granice dla osób, które nie podzielają wartości wolności, równości i szacunku. Projekt ten ma na celu uwzględnienie potrzeb imigrantów i zapewnienie im pełnego uczestnictwa w niemieckim społeczeństwie na równych prawach z rodowitymi niemcami. 

Projekt ustawy jest także odpowiedzią na zdefiniowanie strategii wzmacniania tożsamości narodowej Niemiec, która w ostatnich latach nie była poddawana ocenie i rewizji, co w ciągu ostatnich lat wywołało kryzys związany z malejącą atrakcyjnością rynku pracy dla specjalistów, których dzisiaj Niemcy pilnie potrzebują. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Źródło: bmi.bund.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie