Nowe prawo wyborcze potrzebne od zaraz

· Autor:
Nowe prawo wyborcze potrzebne od zaraz
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał dotychczasową ordynację wyborczą do parlamentu za sprzeczną z konstytucją. Oznacza to unieważnienie głównej zasady podziałów mandatu w Bundestagu.

Według sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapisy dotyczące podziału mandatów naruszają w kilku punktach zasadę równości wobec prawa wyborczego oraz zasadę równych szans partii politycznych. Zakwestionowano m.in. przyznawanie tzw. mandatów nadwyżkowych partiom, które w okręgach jednomandatowych zdobywają więcej miejsc w Bundestagu, niż wynika to z podziału na podstawie głosów oddanych na listę partyjną. Mandaty nadwyżkowe powodują, że w Bundestagu zasiada nawet kilkudziesięciu posłów więcej niż przewiduje ordynacja (parlament obecnej kadencji liczy 622 posłów wobec przewidzianych 598). Dodatkowe mandaty otrzymują najczęściej największe partie. Zdaniem TK ilość mandatów nadwyżkowych powoduje wypaczenie zasady proporcjonalności wyborów do Bundestagu. Zdaniem sędziów można dopuścić najwyżej 15 dodatkowych mandatów. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że parlament ma niewiele ponad rok czasu na uchwalenie nowego prawa wyborczego (kolejne wybory do Bundestagu odbędą się w październiku 2013 roku).
Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie