Nowy program przeciwdziałania bezrobociu

· Autor:
Nowy program przeciwdziałania bezrobociu

Rząd federalny dzięki wprowadzeniu nowego programu przeciwdziałającemu długotrwałemu bezrobociu, chce wdrożyć do aktywności zawodowej 30.000 osób pozostających bez pracy.

Jak podaje "Süddeutsche Zeitung” nowy program rządowy ma być skierowany w głównej mierze do osób nieposiadających przygotowania zawodowego. Program ma być rozszerzoną kontynuacją projektu „Perspektywy w zawodzie”. Głównie chodzi w nim o motywowanie osób długotrwale bezrobotnych. O ile pierwotny projekt skierowany był do osób pozostających bez pracy od co najmniej pięciu lat, to nowy kierowany ma być do osób bezrobotnych nie dłużej niż dwa lata. Projekt finansowany jest kwotą 470 milionów euro, które pochodzą z Funduszy Europejskich.
Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie