Oczekiwania Polonii

· Autor:
Oczekiwania Polonii
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech poinformowali w Berlinie, że organizacje Polaków w Niemczech oczekują do czerwca przedstawienia przez niemieckie władze konkretnych rozwiązań związanych ze wsparciem Polonii.

20 rocznica podpisanie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy przypada 17 czerwca tego roku. Polonia uważa, że niemieckie władze nie wywiązują się z postanowień traktatu dotyczących praw Polaków w Niemczech. Organizacje polonijne domagają się m.in. wsparcia instytucjonalnego, w tym środków na powołanie biura ds. koordynacji działań, dofinansowania mediów polonijnych, a przede wszystkim wsparcia nauczania języka polskiego jako ojczystego. W myśl postanowień traktatu Polska rocznie przeznacza na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego ok. 15 milionów euro, zaś Niemcy na nauczanie języka polskiego najwyżej 1,5 miliona euro. W Polsce 90% dzieci mniejszości niemieckiej korzysta z nauki języka niemieckiego, zaś w Niemczech tylko 3% uczniów o polskich korzeniach ma okazje uczyć się języka ojczystego.
Licząc na poważniejsze traktowanie przez władze niemieckie organizacje polonijne zacieśniają współpracę. Na zjeździe organizacji Polskich w Niemczech podpisano porozumienie o rejestracji Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech jako europejskiej gospodarczej wspólnoty interesów (EWIV). Oznacza to, że reprezentowane w nim organizacje staną się pełnoprawnym partnerem rządu w rozmowach na temat zwiększenia ich uprawnień.
W Niemczech mieszka ok. 2 milionów osób o polskich korzeniach.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie