Od sierpnia zmiany w umowach o pracę w Niemczech

· Autor:
Od sierpnia zmiany w umowach o pracę w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od 1 sierpnia w Niemczech obowiązywać będą nowe przepisy w kontekście umów o pracę, które będą istotne szczególnie z punktu widzenia pracodawców. Zgodnie z najnowszą dyrektywą europejską, zmiany będą dotyczyć głównie informacji zawieranych w umowach z pracownikami.

W Niemczech obowiązuje tzw. prawo dowodowe (Nachweisgesetz), które określa zakres obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, spoczywających na pracodawcach. Muszą oni m.in. podać w umowie o pracę szereg kluczowych informacji, takich jak godziny pracy, okres wypowiedzenia czy wysokość wynagrodzenia.

Jakie zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia?

Nowa dyrektywa UE 2019/1152 rozszerzyła obowiązek udzielania informacji, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 sierpnia. Dla utrwalenia, dotychczas w umowach musiały być zawarte następujące punkty:

 • nazwa i adres obu stron umowy,
 • data nawiązania stosunku pracy,
 • czas trwania stosunku pracy w przypadku umowy na czas określony,
 • miejsce pracy,
 • tytuł lub opis stanowiska,
 • skład i wysokość wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • długość corocznego urlopu wypoczynkowego,
 • okresy wypowiedzenia,
 • ogólne odniesienie do układów zbiorowych, umów zakładowych i usługowych, które mają zastosowanie do stosunku pracy.

Od 1 sierpnia natomiast pracodawcy będą zobligowani do zamieszczania w umowach o pracę następujących informacji:

 • data zakończenia zatrudnienia,
 • skład i wysokość wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, premie i dodatki specjalne oraz inne składniki wynagrodzenia, z których każdy musi być określony osobno, termin ich płatności i rodzaj płatności,
 • uzgodnione godziny pracy, uzgodnione przerwy na odpoczynek i okresy odpoczynku oraz, w przypadku uzgodnionej pracy zmianowej, system zmianowy, rytm zmianowy i wymagania dotyczące prac zmianowych,
 • wszelkie uprawnienia do szkolenia zapewnianego przez pracodawcę,
 • długość okresu próbnego (jeśli uzgodniono).

Dodatkowo od 1 sierpnia pracodawcy będą mieli obowiązek podania nazwy i adresu świadczeniodawcy, o ile pracodawca obiecał pracownikowi emeryturę zakładową. Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeśli świadczeniodawca nie jest zobowiązany do podania tych informacji. Dodatkowo, w umowach będą musiały się znaleźć informacje na temat zamawiania nadgodzin i wymagania co do trybu postępowania pracodawcy i pracownika przy rozwiązaniu stosunku pracy.

Źródło: chip.de / Zdjęcie: Dreamstime.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie