Pieniądze: Co się zmienia w Niemczech od tego roku?

· Autor:
Pieniądze: Co się zmienia w Niemczech od tego roku?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od 1 stycznia 2022 roku w Niemczech obowiązuje szereg nowych zasad, spośród których spora liczba dotyczy kwestii finansowych. Zmiany, które weszły w życie powinny interesować więc zarówno zwykłych podatników, jak również beneficjentów różnych form wsparcia i świadczeniobiorców.

Nowy rok przyniósł ze sobą kilka nowych regulacji. W niektórych przypadkach mają one pośredni lub bezpośredni wpływ na portfele Niemców. Eksperci z bawarskiej pomocy podatkowej postanowili szczegółowo wyjaśnić, co i dla kogo zmieniło się od 1 stycznia 2022 roku.

Zwiększona ulga podatkowa

Ulga podatkowa jest granicą dochodu podlegającego opodatkowaniu, do której nie trzeba płacić żadnych podatków. Wraz z nowym rokiem doszło do jej podniesienia - w przypadku samotnych osób jest to obecnie kwota 9984 euro, co oznacza wzrost o 240 euro w porównaniu z poprzednim rokiem. Małżonkowie, którzy podlegają wspólnemu podatkowi dochodowemu mają do dyspozycji kwotę dwukrotnie wyższą, a więc 19 968 euro. Dzięki temu pracownicy i emeryci płacący podatki mają do dyspozycji nieco więcej pieniędzy.

Skorygowano maksymalne alimenty

W efekcie zwiększenia ulgi podatkowej doszło również do dostosowania do zasiłku podstawowego maksymalnej kwoty podlegającej odliczeniu od podatku alimentacyjnego. Od 1 stycznia kwota ta również wynosi 9984 euro. Podatnicy mogą co roku odliczać tę kwotę jako wydatki nadzwyczajne, jeśli muszą płacić alimenty na swoje dzieci lub byłych małżonków lub na swoje dorosłe dzieci, które nie są już uprawnione do zasiłku na dziecko lub innych potrzebujących krewnych i jeśli spełniają inne wymogi prawne.

Zwiększona płaca minimalna

Od 1 stycznia obowiązuje również zwiększona godzinowa płaca minimalna, która wynosi obecnie 9,82 euro (wcześniej było to 9,60 euro). Wiadomo także, że 1 lipca 2022 roku w życie wejdzie kolejna podwyżka. Wówczas płaca wzrośnie do kwoty 10,45 euro. Zgodnie z planami koalicji rządowej do trzeciego podniesienia tej kwoty ma dojść 1 października (do 12 euro za godzinę).

Poprawiony dodatek stażowy

Od początku roku więcej pieniędzy otrzymują również stażyści, którzy nie podlegają układowi zbiorowemu wynagrodzeń. Ustawodawca podjął decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pierwszy rok stażu do kwoty 585 euro miesięcznie. W drugim roku stawka ta wzrasta o 18%, w trzecim o 35%, a w czwartym o 40%. Zasada ta dotyczy jednak tylko tych młodych ludzi, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają staż.

Zwiększono stawki Hartz IV

Od 1 stycznia stawka w przypadku samotnych dorosłych wynosi 449 euro miesięcznie. Małżonkowie lub partnerzy życiowi mogą liczyć na dodatkowe 404 euro, dorośli poniżej 25. roku życia w tym samym gospodarstwie domowym na 360 euro, a młodzi ludzie w wieku 14-17 na 376 euro. Rodzice otrzymują 285 euro miesięcznie dla dzieci do 5. roku życia i 311 euro dla dzieci w wieku 6-13 lat. Według wyliczeń portalu porównawczego Verivox, odbiorcy Hartz IV nie otrzymają wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie kosztów energii elektrycznej nawet po podwyższeniu standardowych stawek.

Dopłaty do ubezpieczenia na opiekę długoterminową

Obecny rok będzie nieco droższy dla bezdzietnych, prawnie ubezpieczonych osób w wieku 23 lata i starszych. Wszystko za sprawą podniesienia dopłaty do kwoty ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego z 0,25 do 0,35%. Miesięczna składka może wzrosnąć nawet o 4,80 euro. Składka na ustawowe ubezpieczenie na wypadek opieki długoterminowej wynosi zatem 3,4% dochodu brutto i jest ograniczona do maksymalnie 164,50 euro ze względu na limit wymiaru składki. Rodzice nadal płacą 3,05% i maksymalnie 147,50 euro miesięcznie.

Możliwość odliczenia oszczędności emerytalnych

Składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, emerytury podstawowe (lepiej znane jako emerytury Rürup) lub zawodowe systemy emerytalne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego. Od początku 2022 roku osoby samotne mogą ubiegać się o zaliczenie 94% jako wydatki specjalne do maksymalnej kwoty 25 639 euro. Podczas gdy maksymalna kwota nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem, część podlegająca odliczeniu została zwiększona o 2%. W przypadku oceny wspólnej obowiązuje dwukrotność maksymalnej kwoty.

Zwiększony limit świadczeń rzeczowych

Dotychczas maksymalna kwota zwolnienia od podatków i ubezpieczenia społecznego w przypadku świadczeń rzeczowych wynosiła 44 euro. Wraz z Nowym Rokiem kwota ta wzrosła do 50 euro. W zamian zaostrzone zostały limity dotyczące bonów i kart płatniczych. Będą one uznawane za świadczenia rzeczowe tylko w sytuacji, gdy będą uprawniały posiadacza do zakupu towarów lub usług i spełniały kryteria ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi. Dlatego karty debetowe, których można używać do bezgotówkowych transakcji płatniczych i kupony z nieograniczonymi opcjami realizacji, nie podlegają już limitowi zwolnienia bezgotówkowego.

Pozostaje wyższy dodatkowy dochód dla wczesnych emerytów

W tym roku emeryci przechodzący na wcześniejszą emeryturę mogą dodatkowo dorobić maksymalnie 46 060 euro, bez zmniejszania ich wypłaty emerytury. Tymczasowy wzrost dodatkowego limitu zarobków pozostanie ważny w wyniku trwającej pandemii koronawirusa. Przepis ten nie dotyczy seniorów, którzy osiągnęli już standardowy wiek emerytalny.

Zmiany w przepisach dotyczących osób na minijob

Od 1 stycznia pracodawcy muszą zgłaszać identyfikator podatkowy i informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego osób pracujących na tak zwanym minijob. Gwarantuje to objęcie krótkoterminowych mini-pracowników ustawowym, prywatnym lub zagranicznym ubezpieczeniem zdrowotnym na wypadek choroby. W zamian pracodawcy otrzymują informację zwrotną z urzędu na temat zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego. Wyjątek: nowe przepisy nie dotyczą drobnych prac w prywatnych gospodarstwach domowych.

Źródło: merkur.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: AntonMatyukha

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie