Pierwszy raz w Niemczech od 14 lat odnotowano spadek w zatrudnieniu

· Autor:
Pierwszy raz w Niemczech od 14 lat odnotowano spadek w zatrudnieniu
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Federalny Urząd Statystyczny oficjalnie podał najnowsze dane dotyczące zatrudnienia w Niemczech za 2020 rok. Spadki, jakie odnotowano, nie pojawiały się od 14 lat i jest to pierwsza sytuacja, gdzie Niemcy zaczynają się bać o dodatkowe ręce do pracy. O ile zmniejszyła się liczba ludzi zatrudnionych w Niemczech?

Kryzys związany z pandemią koronawirusa pierwszy raz od 14 lat położył kres wzrostowi zatrudnienia w Niemczech, który trwał od 2007 roku. Federalny Urząd Statystyczny podtrzymuje tezę, że wzrost zatrudnienia w końcu zacząłby spadać ze względu na coraz bardziej i szybciej starzejące się społeczeństwo. Problemu z demografią w Niemczech nie poprawiają ani sami Niemcy, ani osoby które przyjeżdżają na stałe do Niemiec - czytamy.

O ile w Niemczech zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w 2020 roku?

Według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba osób zatrudnionych w Niemczech zmniejszyła się w 2020 roku o 477 tys. osób. Procentowo, jest to spadek na poziomie 1,1% w porównaniu do 2019 roku i o 0,2% w 2018 roku. W przypadku osób zatrudnionych, podlegającym składkom ubezpieczenia społecznego, zatrudnienie zostało podtrzymane dzięki Kurzarbeit. Inna jest sytuacja wśród osób samozatrudnionych w Niemczech - tutaj odnotowano wysoki spadek. Liczba zmalała o 324 tys. osób. Federalny Urząd Statystyczny podaje, że najbardziej ucierpieli ludzie wykonujący proste, krótkoterminowe prace. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą rok 2020 był bardzo trudny. Z powodu pandemii i licznych, nieregularnych ograniczeń, jeszcze bardziej przyspieszyła tendencja spadkowa trwająca od 9 lat - o 153 tys. mniej osób prowadzących własną działalność niż w 2019 roku.

Grafika. Zatrudnienie wg. sektorów gospodarczych w Niemczech od 1992 do 2020 roku.

W których branżach w Niemczech zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w 2020 roku?

Największy spadek osób zatrudnionych odnotowały branże związane z usługami. Liczba spadła o 281 tys. osób przy aktywnych 33,5 miliona osobach wykonujących pracę w sektorze usługowym. Najwięcej strat odnotowano w handlu, transporcie i hotelarstwie - mniej o 207 tys. osób. Wzrosty zauważono w branżach związanych z edukacją, zdrowiem oraz wśród usługodawców publicznych tj. policja, urzędy, etc. Ogółem zatrudnionych przybyło 153 tys. Ciekawym wyjątkiem wśród sektorów prywatnych jest branża budowlana, która nie odnotowała strat i zaliczyła wzrost zwiększając zatrudnienie o 17 tys. osób (liczba aktywnych zatrudnionych osób wynosi w branży budowlanej w Niemczech około 2,6 miliona). Spadki odnotowano w branżach związanych z rybołówstwem, rolnictwem i leśnictwem. Ubyło 22 tys. osób zatrudnionych.

Ile osób bezrobotnych zarejestrowano w Niemczech w 2020 roku?

Szacunkowe dane podawane przez Federalny Urząd Statystyczny mówią o 1,85 mln osobach bezrobotnych zarejestrowanych w 2020 roku. W porównaniu do 2019 roku, przybyło 474 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Niemczech w porównaniu do zeszłego roku wzrosła z 3% do 4%.

Zdjęcie: 123rf.com/kzenon

Źródło: destatis.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie