Pobierasz Hartz IV? Sprawdź, czy robisz to legalnie. Uniknij sankcji

· Autor:
Pobierasz Hartz IV? Sprawdź, czy robisz to legalnie. Uniknij sankcji

Niemiecka gazeta „Bild” podaje, że od stycznia do września ubiegłego roku placówki Jobcenter nałożyły na 700 tys. odbiorców zasiłku Hartz IV sankcje za niewywiązywanie się z zasad pobierania świadczenia.

700 tys. osób pobierających zasiłek Hartz IV w ubiegłym roku (w miesiącach od stycznia do września) robiło to niezgodnie z prawem, dlatego placówki Jobcenter nałożyły na nie sankcje.

Najwięcej oszustw dopuścili się mieszkańcy miast w Bawarii. Tam 6,7% świadczeniobiorców nie spełniło obowiązków wynikających z pobierania świadczenia.

Tymczasem najmniej oszustw związanych z pobieraniem zasiłku Hartz IV odnotowano w Hesji – 0,68%.

Pobierasz Hartz IV zgodnie z prawem?

Wysokość kary nałożonej na nieuczciwego świadczeniobiorcę zależy od tego, w jakim stopniu nie wywiązał on się z obowiązków wiążących się z otrzymywaniem zasiłku.

Najczęściej kara wiąże się z zawieszeniem wypłacania zasiłku lub pomniejszeniem jego wysokości. W przypadku pobierania zasiłku wbrew obowiązującemu prawu jego wypłata zostanie natychmiastowo wstrzymana.

Kto może otrzymać zasiłek Hartz IV?

Prawo do otrzymywania zasiłku ma zarówno obywatel Niemiec, jak i obcokrajowca (w wieku od 15 do 65 lat) przebywający na terenie RFN. Cudzoziemca starający się o przyznanie niemieckiego świadczenia musi posiadać pozwolenie na wykonywanie pracy na terenie Niemiec.

Zgodnie z nową dyrektywą w przyszłości placówki Jobcenter otrzymają więcej narzędzi do "tropienia" oszustów wyłudzających świadczenie lub niedopełniających warunków jego otrzymywania.

Zdjęcie: www.flickr.com/photos/95213174@N08/11962694404, autor: Metropolico.org 

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie