Podwyżka cen energii elektrycznej w 2021 roku. Ile trzeba będzie zapłacić?

· Autor:
Podwyżka cen energii elektrycznej w 2021 roku. Ile trzeba będzie zapłacić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Koszty energii elektrycznej w Niemczech należą do najwyższych w Europie. Tymczasem okazuje się, że w przyszłym roku rachunki za prąd znowu pójdą w górę. W losowej próbie Federalna Agencja ds. Sieci określiła ogólnokrajowy wzrost na poziomie 0,5%.

Oczekuje się, że w nadchodzącym roku tzw. opłaty sieciowe na rachunku za energię elektryczną prywatnych gospodarstw domowych nieznacznie wzrosną.

Opłaty sieciowe na rachunku za prąd – Gdzie pójdą w górę, a gdzie w dół?

Opłaty sieciowe różnią się w całych Niemczech. Według obliczeń portalu porównawczego Check24, gospodarstwo domowe o rocznym zużyciu 5000 kilowatogodzin w Szlezwiku-Holsztynie będzie musiało zapłacić w nadchodzącym roku 557 euro z VAT. Z kolei w Bremie tylko 302 euro.

Check24 określił największy wzrost opłat sieciowych (o 9%) dla Berlina. Tam modelowe gospodarstwo domowe musiałoby zapłacić o 31 euro więcej rocznie. Z kolei w Bawarii opłaty sieciowe zostaną zmniejszone o około 5%. Co oznacza oszczędność 22 euro. Wszystkie dane mają charakter tymczasowy, ponieważ ostateczne opłaty zostaną opublikowane przez operatorów sieci dopiero 1 stycznia 2021 r.

Szacuje się, że opłaty sieciowe stanowią 1/5 ceny energii elektrycznej dla odbiorców domowych. Pieniądze z tych opłat wykorzystywane są na finansowanie budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych, masztów i podstacji, ale także na pokrycie kosztów działań ratowniczych w przypadku awarii. Od 2014 roku tzw. opłaty sieciowe wzrosły o 20%.

Rząd federalny chce powstrzymać gwałtowny wzrost cen dopłat za zieloną energię elektryczną. Jak to wpłynie na wysokość rachunków za prąd w Niemczech?

W 2021 roku nastąpi ulga w cenie energii elektrycznej z dopłatą EEG. Rząd federalny ograniczył wkład konsumenta w promowanie zielonej energii do 6,5 euro w nadchodzącym roku i 6,0 euro w 2022 roku. To kosztuje około 11 miliardów euro z budżetu federalnego. Bez interwencji państwa dopłata za promowanie ekoenergii wzrosłaby w nadchodzącym roku o prawie 9,7 euro.

Nie można jeszcze przewidzieć, jaki wpływ zmiany opłat sieciowych i dopłaty EEG (skrót od ustawy o odnawialnych źródłach energii, której pierwsza wersja weszła w życie w 2000 roku. Dopłatę EEG wprowadzono w celu promowania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr i słońce) będą miały na ceny energii elektrycznej dla konsumentów w nadchodzącym roku. Dostawcy, którzy chcą podnieść ceny 1 stycznia 2021 roku, muszą to ogłosić do 20 listopada 2020 roku.

Według Check24 od sierpnia bieżącego roku 42 podstawowych dostawców dokonało lub zapowiedziało podwyżki cen. Podwyżki wynoszą średnio 2,4% (oznacza to dodatkowe koszty w wysokości 31 euro). Tym samym podwyżką dotkniętych jest już koło 650 000 gospodarstw domowych w Niemczech. Z kolei 45 dostawców energii elektrycznej ogłosiło obniżki cen średnio o 1,8%. Co dla rodziny o rocznym zużyciu 4000 kilowatogodzin oznacza ulgę w wysokości 24 euro.

Pomimo ograniczonej dopłaty EEG większość dostawców energii elektrycznej obecnie nie widzi możliwości obniżenia cen. Dlatego spodziewamy się, że w nadchodzącym roku ceny energii elektrycznej utrzymają się na wysokim poziomie – powiedział ekspert ds. energii firmy Verivov, Thorsten Storck.

P.S. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w tym roku gwałtownie wzrosły. Federalna Agencja ds. Sieci obliczyła średnią cenę 32,05 euro za kilowatogodzinę. To o 4% więcej niż rok wcześniej. Niemcy, obok Danii, mają najwyższe ceny energii elektrycznej w UE.

Zdjęcie: unsplash.com, Ashes Sitoula 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie