Polacy kluczowi dla niemieckiej gospodarki, ale wciąż jest jeden istotny problem

· Autor:
Polacy kluczowi dla niemieckiej gospodarki, ale wciąż jest jeden istotny problem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Osoby spoza Niemiec, w tym Polacy, stanowią istotny filar dla tutejszej gospodarki, jednak od wielu lat problem pozostaje ten sam - osoby te mają trudności w zdobyciu bardziej prestiżowych stanowisk, które pozwoliłyby na zdobycie nowego doświadczenia i lepszego wynagrodzenia.


Osoby z Polski i innych krajów istotne dla niemieckiej gospodarki 

W ostatnich latach, niemiecki rynek pracy w dużej mierze opiera się na pracownikach z zagranicy, w tym z Polski. Dane zgromadzone przez Federalny Urząd Statystyczny za rok 2022 pokazują, że osoby z tłem imigracyjnym stanowią znaczną część siły roboczej, szczególnie w sektorach takich jak usługi sprzątające (gdzie blisko 60% pracowników ma korzenie zagraniczne) oraz w branży gastronomicznej (46%). 

Analiza danych wskazuje, że w grupie wiekowej 15-64 lata, co czwarta osoba zatrudniona posiada tło imigracyjne, co stanowi 25% wszystkich osób pracujących w Niemczech. Jest to nieco mniej niż ich ogólny udział w populacji, który wynosi 28%. Szczególnie wysoki udział osób z historią imigracyjną widoczny jest również w sektorach transportu i logistyki (38%) oraz budownictwa (36%), co świadczy o ich kluczowej roli w utrzymaniu dynamiki niemieckiej gospodarki.


Zawody najczęściej wykonywane przez osoby spoza Niemiec 

Dane dotyczące udziału osób z historią migracyjną w różnych sektorach rynku pracy w Niemczech, pochodzące z 2022 roku, prezentują się następująco: 59,7% osób znajduje pracę w branży sprzątającej, a tuż za nią plasuje się gastronomia z 45,6%. W sektorze budownictwa wysokościowego udział ten wynosi 40,5%, podczas gdy w obszarze transportu jest to 39,6%. Pracownicy z tłem migracyjnym stanowią również znaczącą część w zawodach związanych z budownictwem ogólnym i specjalistycznym (35,9% i 35,8%), pielęgnacją ciała (34,4%), pracami wykończeniowymi w budownictwie (30%), opieką nad osobami starszymi (26,9%) oraz w sektorze medycznym (24,8%). Ich udział w rynku pracy jest znacznie niższy w nauczaniu (10,8%), rolnictwie (10,7%), siłach zbrojnych (9,9%) oraz policji i służbach więziennych (5,7%). Dane te jasno pokazują, jak znaczący wkład mają Polacy oraz osoby innych narodowości, w kluczowe sektory niemieckiej gospodarki. 


Nierozwiązany problem od lat 

Spoglądając na powyższe dane, można uznać że osoby z tłem imigracyjnym nie powinny mieć powodów do narzekań. W gruncie rzeczy to one stanowią koło zamachowe niemieckiej gospodarki. Mimo tego, warto na dane spojrzeć nieco głębiej i zwrócić oczy na problem, z którym boryka się wiele osób nie mających niemieckich korzeni, chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć bardziej prestiżowy zawód w Niemczech. 

Spoglądając na takie sektory, jak policja czy wymiar sprawiedliwości, udział pracowników pochodzących z różnorodnych środowisk imigracyjnych jest stosunkowo niski - w 2022 roku zaledwie 6% kadry miało historię migracyjną, co oznacza, że tylko jeden na szesnastu pracowników nie był Niemcem. Podobnie, w edukacji ogólnokształcącej odsetek nauczycieli z korzeniami imigracyjnymi był bardzo ograniczony, osiągając poziom 11%. W sektorze finansowym, obejmującym bankowość i ubezpieczenia, ten wskaźnik był nieco wyższy, wynosząc 16%. 


Paszport nawet po trzech latach 

Od kwietnia tego roku Niemcy znacznie ułatwią zdobycie niemieckiego obywatelstwa. Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Bundestag pod koniec stycznia tego roku, cudzoziemcy, którzy zdecydują się na życie w Niemczech, będą mogli ubiegać się o obywatelstwo tego kraju po skróconym okresie pobytu. Dotychczasowa konieczność ośmioletniego zamieszkania w Niemczech do uzyskania obywatelstwa zostanie zredukowana do pięciu lat, a w wyjątkowych przypadkach nawet do trzech lat. Skrócenie tego okresu będzie możliwe dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami na polu nauki, pracy czy aktywnego uczestnictwa w działalności wolontariackiej, pod warunkiem biegłej znajomości języka niemieckiego zarówno w mowie, jak i piśmie.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa, co zostało zatwierdzone przez Bundestag. Wcześniej wielu obcokrajowców rezygnowało z ubiegania się o niemieckie obywatelstwo, nie chcąc zrzekać się swojego rodzimego paszportu. Nowe przepisy mają na celu eliminację tego dylematu, umożliwiając osobom pochodzącym z różnych krajów, w tym na przykład z Polski, zachowanie swojego pierwotnego obywatelstwa przy jednoczesnym przyjęciu niemieckiego. 


Przyjęcie niemieckiego obywatelstwa według narodowości

Syryjczycy przodowali w liczbie osób ubiegających się o niemiecki paszport. Według danych z 2021 roku, o ten dokument ubiegało się 19,1 tysiąca osób, co oznacza niemal trzykrotnie więcej niż w 2020 roku. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Turcji (12,2 tysiąca), Rumunii (6,9 tysiąca), Polski (5,5 tysiąca) oraz Włoch (5 tysięcy). Ogółem w tym okresie Niemcy przyznali obywatelstwo osobom reprezentującym 173 różne narodowości, przy czym co czwarta naturalizowana osoba posiadała obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Zobacz aktualne oferty pracy w Niemczech

Źródło: tagesschau.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: welcomia

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie