Rewolucja w prawie pracy. Nadgodziny w Niemczech wolne od podatku

· Autor:
Rewolucja w prawie pracy. Nadgodziny w Niemczech wolne od podatku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecki rząd przedstawił projekt zmian dotyczący zwolnienia z podatku wynagrodzenia przysługującego za nadgodziny. Oznacza to, że wiele osób będzie miało szanse na zatrzymanie więcej pieniędzy we własnym portfelu. O jakiej kwocie jest mowa?


Dla kogo nadgodziny bez podatku?

Minister finansów chce, aby nowe przepisy dotyczyły tylko pracowników zatrudnionych na pełny etat. Ruch ten ma zapobiec sytuacji, w której pracownicy przechodzą na niepełny etat, a następnie nadrabiają utracone dochody poprzez nadgodziny. Z drugiej jednak strony nie wiadomo, czy osoby pracujące na niepełny etat zostaną w pełni wykluczone ze zwolnienia podatkowego. Na przeszkodzie stoi obecnie ustawa dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji. 


Dopuszczalna liczba nadgodzin w Niemczech

Planowane zmiany w prawie dotyczącym zwolnienia z podatku za pracę w nadgodzinach, nie precyzują dokładnie o jakiej liczbie godzin jest mowa. Z pomocą jednak przychodzi ustawa o czasie pracy (ArbZG) określająca maksymalną liczbę godzin nadliczbowych, jakie mogą być przepracowane przez pracownika w Niemczech. Ta przewiduje, że pracownicy mają prawo wykonywać swoją pracę przez maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Przy założeniu czterotygodniowego urlopu rocznie, co daje to 2304 godziny pracy rocznie.

Zgodnie z prawem, osoby zatrudnione w Niemczech nie mogą pracować dłużej niż osiem godzin dziennie, z wyłączeniem przerw. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może zwiększyć ten czas do dziesięciu godzin dziennie, ale musi zapewnić, że w kolejnym okresie pracownik przepracuje krótszy czas, tak aby średnia z sześciu miesięcy nie przekraczała ośmiu godzin dziennie.

Limitów określonych w ustawie o czasie pracy nie można przekraczać nawet w przypadku braków kadrowych. Pracodawca nie może usprawiedliwiać nadgodzin nieobecnością pracowników z powodu choroby lub wakatów.


Pracownicy, którzy nie są objęci ustawą o czasie pracy 

Ustawa o czasie pracy nie obejmuje wszystkich pracowników. Wyłączone są osoby na stanowiskach kierowniczych, lekarze, pracownicy opiekujący się innymi, pracownicy kościołów oraz osoby zatrudnione w lotnictwie.

Dla pracowników niepełnoletnich obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Zgodnie z ustawą o ochronie pracy młodych osób w Niemczech, nie mogą one pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo.


Brak zapłaty za nadgodziny 

Pracodawca w Niemczech może nie wypłacać dodatkowych pieniędzy za przepracowane nadgodziny pod warunkiem, że umowa o pracę zawiera jasno sformułowaną klauzulę na ten temat. Ta z kolei musi precyzyjnie określić, ile godzin nadliczbowych jest rekompensowanych standardowym wynagrodzeniem. Przykładowo, w umowie może znaleźć się zapis mówiący o tym, że wynagrodzenie obejmuje dziesięć godzin nadgodzin miesięcznie. 

Tym samym oznacza to, że pracodawcy mogą włączyć pewną liczbę nadgodzin w standardowe wynagrodzenie, o ile jest to jasno określone w umowie. Kluczowe jest, aby pracownicy byli świadomi, jakie godziny są objęte stałym wynagrodzeniem i kiedy należy im się dodatkowa zapłata za nadgodziny. Stosowanie takich klauzul musi być jednak dokładnie monitorowane, aby nie dochodziło do nadużyć i zapewniona była uczciwa rekompensata za wykonaną pracę.


Wynagrodzenie za nadgodziny w Niemczech

Wynagrodzenie za nadgodziny w Niemczech jest obliczane według standardowej stawki godzinowej. Jeśli w umowie określono jedynie miesięczne wynagrodzenie, przeliczane jest ono na stawkę godzinową. Dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny przysługuje jedynie wtedy, gdy jest to jasno określone w umowie o pracę, układzie zbiorowym lub umowie zakładowej.

Aby obliczyć dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, można skorzystać z poniższego wzoru: 

Wynagrodzenie brutto / Czas pracy x Liczba godzin nadliczbowych = wynagrodzenie za nadgodziny 

Na przykład, jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3000 euro, a miesięczny czas pracy to 140 godzin, to przy przepracowaniu dodatkowych 30 godzin nadliczbowych, obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny wygląda następująco:

3000 euro / 140 przepracowanych godzin x 30 godzin nadliczbowych = 642,86 euro. 


Nadgodziny bez podatku. Tyle pieniędzy zostanie na rękę

Załóżmy, że wynagrodzenie miesięczne wynosi 3000 euro brutto miesięcznie. Łącznie przepracowano 30 godzin nadliczbowych. Pracownik należy do pierwszej klasy podatkowej.

Przy 30 godzinach nadliczbowych, całkowite wynagrodzenie brutto wyniosłoby 3642,86 euro. Od tej kwoty odliczane jest 466,91 euro podatku dochodowego, bez zwolnienia podatkowego za nadgodziny. Po uwzględnieniu 766,64 euro odprowadzanych na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie netto wyniesie 2408,45 euro.

Jeśli kwota 642,86 euro za nadgodziny byłaby zwolniona z podatku, podatek dochodowy naliczany byłby jedynie od kwoty 3000 euro. W takim przypadku, podatek dochodowy wyniósłby 317,08 euro. Składki na ubezpieczenie społeczne pozostają bez zmian, czyli 766,64 euro. W rezultacie, wynagrodzenie netto wyniosłoby 2559,14 euro, co daje o 150,69 euro więcej w porównaniu do wynagrodzenia bez zwolnienia podatkowego za nadgodziny.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: serezniy
Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie