Te składki na ubezpieczenie trzeba płacić na emeryturze w Niemczech

· Autor:
Te składki na ubezpieczenie trzeba płacić na emeryturze w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pomimo przejścia na emeryturę, składki na ubezpieczenie nadal są od niej odprowadzane. Czy mimo tego w praktyce może się okazać, że świadczenie to może być niższe?


Jednolita wysokość składek

Osiągnięcie wieku emerytalnego inicjuje proces ubiegania się o świadczenia, których kwota netto na koncie emeryta zależy od wielu elementów. Wśród nich znajdują się nie tylko podatki, ale również obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, w tym zdrowotne. Emeryci są zobowiązani do uczestnictwa w krajowym systemie, co wiąże się z koniecznością opłacania składek.

Te składki kalkulowane są na podstawie jednolitej stawki obowiązującej w całym kraju, która aktualnie wynosi 14,6%, z czego emeryci pokrywają 7,3%. Pozostałą część subsydiuje ubezpieczenie emerytalne, które przy wypłacie świadczeń, początkowo zatrzymuje miesięczną część składki, by ostatecznie przekazać całość do kasy chorych.


Dotacja do ubezpieczenia 

Osoby uczestniczące na zasadach dobrowolnych w niemieckim systemie ubezpieczeń zdrowotnych muszą pokrywać składki zdrowotne we własnym zakresie. Istnieje jednak możliwość otrzymania wsparcia finansowego w formie dotacji do ubezpieczenia, która jest wypłacana razem ze świadczeniem emerytalnym. W przypadku osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wysokość składki nie jest ustalana jednolicie i zależy od takich czynników, jak wiek przystąpienia do ubezpieczenia, stan zdrowia oraz zakres dodatkowych usług.


Inne, obowiązkowe składki 

W Niemczech każda osoba będąca na emeryturze, objęta jest obowiązkową składką na ubezpieczenie od opieki długoterminowej. Stawka składki wynosi jednolicie 3,4% i jest w całości pokrywana przez emerytów, niezależnie od tego, czy korzystają z ubezpieczenia dobrowolnego, czy prywatnego. Dodatkowo, osoby bezdzietne urodzone po roku 1939 od zeszłego roku obciążone są dopłatą w wysokości 0,6%.

Z kolei emeryci, którzy osiągnęli standardowy wiek emerytalny, są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na Arbeitslosenversicherung. Natomiast ci, którzy zdecydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę i kontynuację pracy, muszą odprowadzać 1,3% składki na Arbeitslosenversicherung do momentu osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego.


Zwiększenie emerytury o sześć procent

Na emeryturze istnieje możliwość kontynuowania pracy, co otwiera drzwi do tzw. emerytury elastycznej (Flexirente - z j.niemieckiego), pozwalającej na płynne przejście między aktywnością zawodową a emeryturą. Pracujący emeryci mają swobodę w decydowaniu o wielkości zarobków, bez ograniczeń. Co więcej, istnieje sposobność podwyższenia kwoty emerytury poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne z uzyskiwanych dochodów.

Obecna stawka składki na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech to 18,6%, przy czym połowa tej kwoty jest finansowana przez pracodawcę, a druga połowa przez pracownika, z możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia od państwa. Każdy miesiąc pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przekłada się na wzrost punktów emerytalnych o 0,5%. Zgodnie z danymi niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung - z j.niemieckiego), kontynuacja aktywności zawodowej przez rok pozwala zwiększyć emeryturę o sześć procent. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: merkur.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: iakovenko123

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie