Ukryty potencjał

· Autor:
Ukryty potencjał
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemcy nieustannie narzekają na brak specjalistów na rynku pracy, tymczasem w samym kraju żyją miliony osób, które mogłyby pracować, gdyby nie utrudniano im tego.

Według hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej (HWWI) w samych Niemczech jest dwa miliony osób, których potencjał pracowniczy jest niewykorzystany. Młodych matek, które mogłyby podjąć dodatkową pracę jest 850.000. Niedoceniony potencjał naukowcy widzą również w niezamężnych kobietach, osobach starszych i całkiem młodych, długotrwale bezrobotnych i osobach o cudzoziemskich korzeniach. Według opinii ekspertów posiadanie dzieci praktycznie uniemożliwia kobietom kontynuowanie kariery: spośród matek, których dzieci mają mniej niż trzy lata pracuje nawet nie połowa (48,4%). W przypadku kobiet bezdzietnych od 25 do 59 roku życia pracuje 80%. Według HWWI wzrost potencjału zawodowego kobiet leży w zapewnieniu odpowiedniej opieki nad dziećmi. Nie tylko dzieci, ale również małżeństwo jest zdaniem naukowców siłą spowalniającą karierę kobiet. Powodem jest tradycyjny podział ról, nadal silnie zakorzeniony w społeczeństwie oraz system podatkowy, które powodują, że 250.000 kobiet w średnim wieku rezygnuje z pracy zawodowej. Dodatkową siłą, której potencjał jest niewykorzystany to 467.000 osób w wieku od 60 do 65 roku życia, osób często znakomicie wykwalifikowanych, wykluczonych z rynku pracy właśnie z racji wieku. Trzecią tzw. "cichą rezerwą" są osoby o cudzoziemskich korzeniach, które często bezrobotne, nie znaczy że gorzej wykwalifikowane. 131.000 osób, w tym 115.000 mężczyzn – niewykorzystany potencjał, dla wdrożenia którego wystarczyłoby poprawić ich znajomość języka. Kolejną grupą są młodzi ludzie: 88.000 osób,które ani się nie uczą, nie są chore, nie pracują jedynie z "innych" powodów. Według naukowców poprzez poprawienie kwalifikacji można aktywizować te grupę. Osoby długotrwale bezrobotne można łatwo zintegrować na rynku pracy, gdy zapewni im się pracę czasową i połączy to z podnoszeniem kwalifikacji. Tego typu działania są rodzajem pomostu do regularnego zatrudnienia.
Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie