Urlopów czas

· Autor:
Urlopów czas
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nie ma potrzeby kłócić się z pracodawcą o urlop. Przepisy wyraźnie określają kto i kiedy może jechać na wypoczynek lub kiedy musi pozostać w pracy.

Każdemu zatrudnionemu przysługuje 20 dni wolnych od pracy w roku. Osoby pracujące sześć dni w tygodniu mają prawo do 24 dni płatnego odpoczynku. Często umowy zbiorowe przewidują jeszcze większą ilość dni wolnych. Pracodawca nie ma prawa żądać dzielenia urlopu "na kawałki"; każdy pracownik ma prawo, do co najmniej dwóch tygodni nieprzerwanego urlopu. Warto pamiętać, aby jednak przysługujące nam dni urlopu wykorzystać do 31 grudnia danego roku. Przeniesienie urlopu na następny rok kalendarzowy może nastąpić w przypadku długotrwałej choroby pracownika, który nie zdążył wykorzystać go w danym roku. Generalnie jednak urlop musi zostać wykorzystany w nieprzekraczalnym terminie 31 marca roku następnego. Niewykorzystane dni przepadają.

Teoretycznie pracodawca ustala kto i kiedy może wyjechać na urlop. Poza zakładowymi planami bierze się pod uwagę również następujące kryteria: osoby posiadające dzieci mają prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych, osoby z długim stażem mają pierwszeństwo przed nowozatrudnionymi, ojcowie rodzin mają pierwszeństwo przed panami, których żony są w ciąży.

Jeśli w okresie wakacyjnym jest szczególnie dużo pracy, wówczas szef może ogłosić generalny zakaz udzielania urlopów. Tego typu ograniczenia urlopowe mają miejsce np. w handlu w okresie przedświątecznym lub w hotelarstwie w szczycie sezonu. Mimo nawału pracy żaden szef nie ma prawa odwoływać pracownika będącego na urlopie. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja ekstremalna, w jakiej znalazł się zakład pracy. Jednak w takim przypadku pracodawca ponosi wszystkie koszty związane z powrotem pracownika i jego rodziny, również koszty poniesione na wykupione wczasy.

W przypadku zachorowania w czasie urlopu należy bezzwłocznie poinformować o tym pracodawcę; tylko wówczas nie traci się dni urlopu, na które zostanie wystawione zwolnienie lekarskie.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie