W 2022 roku idzie sporo zmian w niemieckich podatkach, ale nie dla każdego

· Autor:
W 2022 roku idzie sporo zmian w niemieckich podatkach, ale nie dla każdego
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jak co roku pod koniec grudnia i na początku stycznia ogłaszanych jest szereg nowości prawnych, które w kolejnych miesiącach będą dotyczyć wszystkich podatników. Tym razem centrum porad konsumenckich Nadrenii Północnej-Westfalii opublikowało obszerną listę zmian, jakie wejdą w życie w nowym roku.

Bonus koronowy bez podatku do końca marca

Jeśli pracodawcy zdecydują się wypłacić swoim pracownikom premię koronową, do 31 marca 2022 roku do kwoty 1500 euro będzie ona wolna od podatku. Po tym dniu wygaśnie zwolnienie podatkowe dla tych dotacji i subsydiów w uzupełnieniu do należnych wynagrodzeń. Istnieją dwa istotne warunki wypłaty tych środków: musi ono być wypłacone pracownikowi poza wynagrodzeniem, a także możliwe jest rozłożenie premii na kilka rat.

Wyższe granice dochodów

W tym roku wzrosną limity dochodów dla wszystkich stawek podatkowych o 1,17%, co oznacza, że stopa inflacji za 2021 rok zostanie wliczona w stawkę podatkową. Zmiana stawki podatku dochodowego, z której skorzystają wszyscy podatnicy ma zniwelować efekt tzw. zimnej progresji. W przeciwnym razie oznaczałoby to, że podwyżki płac w związku z inflacją zostałyby przynajmniej częściowo skonsumowane przez wyższe obciążenia podatkowe.

Podwyżki podstawowych ulg podatkowych

Podstawowa ulga w podatku dochodowym dla osób samotnych wzrośnie względem poprzedniego roku o 240 euro i wyniesie 9984 euro, natomiast w przypadku osób w związku małżeńskim wzrośnie o 480 euro, do kwoty 19 968 euro. Zasiłek podstawowy to kwota, do której dochód współmałżonka pozostaje wolny od podatku. Ten poziom utrzymania nie ma zatem wpływu na cele podatkowe. Daje to pracownikom trochę więcej pieniędzy, ponieważ od stycznia 2022 roku fiskus będzie odliczał tylko podatek od dochodu powyżej nowej podstawowej ulgi podatkowej.

O tę samą kwotę wzrastają składki, do których podatnicy mogą odliczyć alimenty dla osób bliskich z tytułu obciążeń nadzwyczajnych. Obecnie jest to maksymalnie 9984 euro (w 2021 roku 9744 euro). Przesuwając na przykład kluczowe wartości stawki podatku dochodowego w prawo, maksymalna stawka 45% jest płatna tylko z dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 277 826 euro (w 2021 roku 274 613 EUR) w okresie rozliczeniowym 2022. Najwyższa stawka podatkowa wynosząca obecnie 42% będzie miała zastosowanie w 2022 roku od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 58 597 euro (w 2021 roku 57 919 euro). W takiej wysokości należy ją zapłacić za każde dodatkowe zarobione euro.

Zasiłek na dziecko bez zmian

Zmiany w przepisach na 2022 rok nie obejmują z kolei kwoty wolnej od podatku w przypadku zasiłku na dziecko, który pomaga utrzymać pociechę. Dla obojga rodziców świadczenie to wciąż wynosi 8388 euro. 2928 euro z tej kwoty stanowią środki na potrzeby opieki, wychowania i nauki, natomiast 5460 euro na podstawowe utrzymanie dziecka.

Wyższa stawka ryczałtowa za "zawodową relokację"

Jeśli pracownik zmieni miejsce zamieszkania z powodów zawodowych po 1 kwietnia, część kosztów może odzyskać składając zeznanie podatkowe w formie tzw. opłaty za przeprowadzkę. W przypadku osób samotnych kwota ta wzrośnie z obecnych 870 do 886 euro, a w przypadku małżonków lub partnerów życiowych po 590 euro (wcześniej 580 euro). Kluczową datą dla ustalenia wysokości ryczałtu jest dzień przed załadunkiem rzeczy do przeprowadzki. Kiedy dzieci przeprowadzają się do innego miasta, często muszą nadrobić zaległości szkolne. W przypadku przeprowadzki uznanej za przeprowadzkę związaną z pracą - popartą fakturami za czesne - od 1 kwietnia w zeznaniu podatkowym można wystąpić o koszty czesnego do maksymalnie 1881 euro (w 2021 roku 1160 euro) na dziecko.

Więcej dodatków do wynagrodzeń

W 2022 roku wciąż wolne od podatku będą drobne dodatki od pracodawców, takie jak bony, karty paliwowe czy bilety na komunikację publiczną. Wcześniej limit zwolnienia wynosił 44 euro miesięcznie, a obecnie 50 euro miesięcznie. Jednak przepisy, zgodnie z którymi takie świadczenia rzeczowe są zwolnione z podatku, stają się coraz bardziej rygorystyczne. Ponieważ kupony lub karty przedpłacone są zwolnione z podatku od wynagrodzenia tylko wtedy, gdy można z nich korzystać w określonych sklepach, sieciach handlowych lub w punktach przyjmowania z określonym asortymentem. Kupony i karty pieniężne, które można wykorzystać w dowolnym miejscu lub które można wykorzystać bez ograniczeń na rynku elektronicznym, nie liczą się już jako premia płacowa wolna od podatku. Kupony na posiłki i dodatki na posiłki są nadal możliwe do odliczenia.

Stawka ryczałtowa za biuro w domu zostanie przedłużona

Stawka ryczałtowa dla biura domowego zostanie przedłużona do końca 2022 roku. Pracownicy mogą odliczyć od podatku 5 euro dziennie, ale maksymalnie 600 euro rocznie jako zryczałtowaną kwotę, jeśli nie pracowali tego dnia w biurze. Jednak zgodnie z wcześniejszymi planami stawka ryczałtowa nie jest dodatkiem do dochodu ryczałtowego na wydatki związane z dochodem w wysokości 1000 euro rocznie. Wydatki zmniejszają wówczas obciążenie podatkowe tylko wtedy, gdy wraz z innymi kosztami reklamy, takimi jak biurko, drukarka czy krzesło biurowe, przekraczają zryczałtowaną kwotę wydatków na reklamę. Za dni, w których pracownicy przyjeżdżają do biura, mogą tak jak poprzednio, ubiegać się o zryczałtowaną stawkę 30 centów za kilometr za podróż w jedną stronę. Od 21. kilometra można odliczyć 0,35 euro. W latach 2024-2026 będzie to 0,38 euro.

Podatek od tytoniu będzie podwyższony

Podatek od tytoniu od paczki 20 papierosów wzrośnie średnio o dziesięć centów. Od 1 lipca po raz pierwszy opodatkowaniu będą podlegały również substancje do e-papierosów – niezależnie od tego, czy płyny zawierają nikotynę, czy nie. W przypadku 10-mililitrowego płynu, który obecnie kosztuje około 5 euro, należy doliczyć dodatkowy podatek w wysokości 1,60 euro. Ponadto tytoń do fajek wodnych podlega dodatkowemu podatkowi, a zatem pod względem podatkowym jest utożsamiany z papierosami z filtrem.

Żarliwe rozmowy na temat nowych podatków

W trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej Zieloni i Socjaldemokraci przyjęli ideę podatku majątkowego, który przynajmniej częściowo miałby pomóc w sfinansowaniu ekonomicznych skutków pandemii. Lewica natomiast zaproponowała podatek, wobec którego najwięcej kontrowersji dotyczyło zbyt długiego i kosztownego określania aktywów. Dyskusje toczyły się na temat między innymi opodatkowania samochodów, dzieł sztuki, biżuterii, ale także kwestii podwyżki ryczałtu oszczędnościowego.

Źródło: n-tv.de, opracowanie własne / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: kennytong

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie