Wyjątki dla Polaków od wymogu kwarantanny po przyjeździe do Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

· Autor:
Wyjątki dla Polaków od wymogu kwarantanny po przyjeździe do Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ministerstwo Zdrowia Niemiec, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec zaklasyfikowały Polskę jako obszar podwyższonego ryzyka zakażenia się koronawirusem. Oznacza to obowiązkowy test i kwarantannę dla Polaków wjeżdżających do Niemiec. Są wyjątki.

Dwa niemieckie landy – Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie wprowadziły wyjątki od wymogu kwarantanny dla Polaków. Oto szczegóły.

Wyjątki od wymogu kwarantanny w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim

W Brandenburgii kwarantanna domowa nie dotyczy:

- tych, którzy wjeżdżają do Brandenburgii tylko w celu tranzytu,

- osób, które ze względów zawodowych przewożą ludzi, towary lub pocztę,

- tych, których działalność jest absolutnie niezbędna dla utrzymania stosunków dyplomatycznych i konsularnych, funkcjonowaniu parlamentu, rządu i administracji federalnej, stanowej i samorządowej lub organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych,

- osób, które muszą codziennie lub na okres do 5 dni przekraczać granicę w celach nauki, lub zawodowych (także osoby dojeżdżające do pracy),

- tych, którzy przebywają na terenie Polski krócej niż 24 godziny w ramach ruchu transgranicznego, lub wjeżdżają do Brandenburgii na maksymalnie 24 godziny. Oznacza to, że nadal można przekraczać granicę, by zrobić zakupu lub zatankować samochód,

- osób, które wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 godzin w celu odwiedzenia krewnych, współmałżonka, współmałżonkę, partnera, partnerkę,

- osób posiadających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wynik musi być nie starszy niż 48 godzin przed wjazdem do Brandenburgii. Musi być w języku niemieckim lub angielskim.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim Polacy przyjeżdżający do pracy lub w celu kształcenia się muszą codziennie składać oświadczenie do pracodawcy, lub dyrektora szkoły/uczelni, w którym stwierdza się, że osoba nie wykazuje objawów zakażenia się koronawirusem. W takiej sytuacji z obowiązku kwarantanny zwolnieni są Polacy, którzy:

- mają zakwaterowanie na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego,

- są absolutnie niezbędni do wykonywania praktyki zawodowej, edukacji szkolnej, studiów lub szkolenia w ramach praktyki zawodowej,

- mieszkają w Polsce, ale przyjeżdżają do Meklemburgii-Pomorza Przedniego w celu wykonywania zawodu lub nauki i regularnie udają się do miejsca swojego zamieszkania,

- przyjeżdżają w ramach pilnego leczenia się (wymagane jest odpowiednie zaświadczenie od lekarza),

- odwiedzają krewnych pierwszego stopnia (partnerów, współmałżonków, dzieci).

W pozostałych przypadkach Polacy przebywający w kraju dłużej niż 14 dni i przyjeżdżający do Meklemeburgii-Pomorza Przedniego muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. Kwarantannę można zakończyć wcześniej, przeprowadzając test na obecność koronawirusa. Badanie nie może zostać przeprowadzone wcześniej, jak po 5 dniach od przekroczenia granicy.

> Koronawirus. Meklemburgia-Pomorze Przednie rozpoczyna wielkie testowanie Polaków

Zdjęcie: 123rf.com, Daniel Drobik

Źródło: kkm.brandenburg.de, regirung-mv.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie