Wysokość zarobków w Niemczech - Porównanie

· Autor:
Wysokość zarobków w Niemczech - Porównanie
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W którym regionie Niemiec mieszkańcy zarabiają najwięcej? W jakich krajach związkowych średnia na mieszkańca jest najwyższa? Najnowsze badanie analizujące stan majątkowy Niemców wykazało, że najbogatsi odnotowują dochód na poziomie powyżej 42 tysięcy euro.

Południe jest bogatsze od północy, a zachód bogatszy od wschodu - takie wnioski płyną z ostatniego badania Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) przy Fundacji Hansa Böcklera, które skupiało się na regionalnych różnicach w dochodach w Niemczech. Analiza opierała się na najnowszych dostępnych danych z rachunków krajów związkowych za 2019 rok.

Najwyższy dochód w Heilbronn, najniższy w Gelsenkirchen

Według badania, spośród wszystkich 401 niemieckich okręgów administracyjnych i miejskich, najwyższą kwotę odnotowano w Heilbronn, gdzie średni dochód na mieszkańca wyniósł 42 275 euro. Drugie miejsce zajął Starnberg z kwotą 38 509 euro. Z drugiej strony, w Gelsenkirchen i Duisburgu dochód per capita był niższy o ponad połowę i wyniósł odpowiednio 17 015 euro i 17 741 euro. Wychodzi na to, że ponad trzy dekady po zjednoczeniu przepaść dochodowa między zachodem a wschodem wcale nie zniknęła.

Badanie wykazało również, że średnia kwota dla całych Niemiec wynosi 23 706 euro. Według WSI tylko w jednym kraju związkowym istnieje okręg, w którym średnia ta jest wyższa - w okręgu Poczdam-Mittelmark dochód rozporządzalny na mieszkańca wynosi 24 127 euro.

Przez dochód rozporządzalny naukowcy rozumieją dochód pierwotny jako sumę dochodów z majątków i zatrudnienia, pomniejszoną dodatkowo o składki na ubezpieczenie społeczne, podatki dochodowe, podatki majątkowe i inne podatki bezpośrednie. Obejmują świadczenia socjalne i inne transfery publiczne. Dodatkowo dodawane są takie usługi jak ubezpieczenie pojazdu czy OC. Rezultatem jest dochód, który prywatne gospodarstwa domowe mają do dyspozycji w miejscu zamieszkania i który można przeznaczyć na konsumpcję lub zaoszczędzić.

Wyraźne różnice w starych krajach związkowych

Biorąc pod uwagę stare kraje związkowe, również wyraźny jest podział na północ-południe pod względem dochodu. Zgodnie z badaniem, dochód na mieszkańca w Bawarii i Badenii-Wirtembergii jest średnio o około 2600 euro wyższy, niż ma to miejsce w pozostałej części zachodnich Niemiec.

Naukowcy wykazali, że szczególnie w niektórych mniejszych miejscowościach i na wsiach o bardzo wysokich dochodach zauważalny jest istotny wpływ bardzo zamożnych gospodarstw, które rozsądnie dysponują swoim majątkiem. Wychodzi więc na to, że czołowe miejsce Heilbronn w rankingu zawdzięcza prawdopodobnie nie tylko Dieterowi Schwarzowi, właścicielowi sieci dyskontów Lidl i jego fundacjom.

Jednak według WSI skutki różnic w dochodzie do dyspozycji na mieszkańca są nieco niwelowane przez redystrybucję państwa poprzez podatki i świadczenia socjalne. - Z analizy wynika, że ​​system podatków i transferów państwowych, obejmujący zasiłek na dzieci, zasiłek dla bezrobotnych czy wypłatę emerytury, w istotny sposób przyczynia się do wyrównania dochodów w Niemczech” – piszą badacze WSI.

Źródło: spiegel.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: HayDmitriy

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie