Wzrost zatrudnienia w III kwartale. Federalny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane

· Autor:
Wzrost zatrudnienia w III kwartale. Federalny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Według wstępnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2021 roku doszło do wzrostu zatrudnienia w Niemczech o 0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału, przy wyrównaniu sezonowym. Porównując te dane do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano wzrost na poziomie 0,6%.

W trzecim kwartale tego roku w całych Niemczech zatrudnionych było około 45,1 miliona osób. Wzrost na poziomie 0,4% oznacza, że liczba ta poprawiła się o około 169 tysięcy. W drugim kwartale 2021 roku wzrost był niemal dwukrotnie niższy i wyniósł 93 tysiące osób.

Pozytywne informacje z niemieckiego rynku pracy

Bez dokonania korekty sezonowej, w trzecim kwartale liczba zatrudnionych względem drugiego kwartału wzrosła jeszcze bardziej - o 327 tysięcy, czyli około 0,7%. Wzrost ten był znacznie wyższy w 2021 roku niż średnia dla trzech lat przedkryzysowych, czyli od 2017 do 2019 roku - wówczas liczba ta wzrosła o 223 tysiące (czyli +0,5%).

Kolejne pozytywne informacje to fakt, że w trzecim kwartale 2021 roku liczba zatrudnionych wzrosła o 267 tysięcy (+0,6%) względem trzeciego kwartału 2020 roku. Do nieznacznego wzrostu doszło z kolei w drugim kwartale (o 22 tysiące), natomiast w pierwszym kwartale tego roku zatrudnienie spadło o 1,5% względem poprzedniego roku. Ten rozwój można przypisać przede wszystkim załamaniu się liczby zatrudnionych w 2020 roku, kiedy działania mające na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa negatywnie oddziaływały na rynek pracy.

Poza tym efektem bazy obecnie jednak widać wyraźny trend wzrostowy. W porównaniu z poprzednim rokiem, zatrudnienie w trzecim kwartale 2021 roku wzrosło jeszcze bardziej niż w czwartym kwartale 2019 roku, czyli w ostatnim kwartale przed kryzysem - o 0,7%, czyli około 314 tysięcy osób.

Federalny Urząd Statystyczny przypomniał, że działania mające na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa prowadzą także do wzrostu niepewności przy szacowaniu liczby pracujących. Masowo zwiększona liczba miejsc pracy, a jednocześnie zmniejszony wymiar godzinowy zatrudnienia, nie mają wpływu na liczbę zatrudnionych, gdyż praca w skróconym wymiarze czasu pracy nadal jest zaliczana do zatrudnionych bez względu na zakres pracy w skróconym wymiarze czasu pracy, zgodnie z koncepcjami rozliczania zatrudnienia.

Najwyższy wzrost w usługach, najwyższy spadek w handlu, transporcie i hotelarstwie

Biorąc pod uwagę trzeci kwartał 2021 roku za wzrost liczby pracujących, w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku, odpowiadały przede wszystkim sektory usługowe. Największe bezwzględne przyrosty zatrudnienia odnotowano w przypadku usług publicznych, edukacji i ochrony zdrowia (261 tysięcy osób, +2,3%), a następnie usług korporacyjnych (115 tysięcy osób, +1,9%), takich jak pośrednictwo pracy i leasing. Z drugiej strony największe spadki zatrudnienia odnotowano w przypadku sektora handlu, transportu i hotelarstwa (o 106 tysięcy, -0,7%).

W przemyśle wytwórczym (bez budownictwa) liczba pracujących spadła w trzecim kwartale obecnego roku w porównaniu z rokiem poprzednim (46 tysięcy osób, -0,6%). Jednak w budownictwie ponownie osiągnięto wzrost zatrudnienia (32 000 osób, +1,2%). W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie liczba pracujących spadła o 22 tysiące osób (-3,7%).

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat z dnia 17 sierpnia 2021 roku, zatrudnienie liczone według europejskich zharmonizowanych metod wzrosło średnio silniej niż w Niemczech, w 27 krajach Unii Europejskiej (UE) i w strefie euro w porównaniu z analogicznym kwartałem z poprzedniego roku. Wzrost wyniósł 0,6% w UE i 0,5% w strefie euro.

Źródło: presseportal.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: KostyaKlimenko

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie