Zapomniał wyrejestrować się z bezrobocia. Musi zapłacić ponad 7 tys. euro

· Autor:
Zapomniał wyrejestrować się z bezrobocia. Musi zapłacić ponad 7 tys. euro
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Sąd skazał 56-letniego kierowcę w Niemczech na zapłatę ponad 7 tys. euro grzywny za to, że zapomniał wyrejestrować się z bezrobocia, udając się w podróż do swojego rodzimego kraju z powodu ciężkiej choroby syna.


Z Arbeitslosengeld prawie 14 tys. euro

W niedawnym wyroku sądowym, mieszkaniec Wolfratshausen, 56-letni  kierowca z Monachium, został uznany winnym defraudacji środków pochodzących z Arbeitslosengeld. Zdarzenie to miało miejsce, kiedy mężczyzna będąc bez zatrudnienia i podróżując poza granice swojego kraju bez formalnego zgłoszenia tego faktu z powodu ciężkiej choroby 5-letniego syna, kontynuował pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Całkowita kwota, którą uzyskał to około 13 900 euro.

Sytuacja, w której znalazł się oskarżony, zyskała dodatkowy kontekst w świetle wyjątkowych okoliczności panujących na wiosnę 2020 roku, kiedy to pandemia COVID-19 zmusiła wiele instytucji do zmiany swojego podejścia do procedur weryfikacyjnych. Pracownik Jobcenter podczas rozprawy zaznaczył, że w tamtym okresie nacisk położono na zapewnienie ciągłości płatności, nawet kosztem rygorystycznej weryfikacji wniosków. Taka polityka miała na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jednak stworzyła również przestrzeń dla nadużyć. 


Bilet powrotny pogrzebał 56-latka 

Oskarżony, który wrócił do Niemiec na początku lutego 2021 roku, zwrócił na siebie uwagę Jobcenter, gdy złożył nowy wniosek o Arbeitslosengeld, dołączając do niego bilet jako dowód swojego powrotu. To wywołało wątpliwości co do prawdziwości jego wcześniejszego pobytu za granicą. Jak zauważył pracownik urzędu, sytuacja ta skłoniła do zastanowienia się nad legalnością pobytu mężczyzny w Algierii w kontekście przepisów dotyczących zasiłków.


Pobieranie Arbeitslosengeld i krótki pobyt za granicą

Podczas rozprawy poruszono kwestię możliwości wyjazdów zagranicznych dla osób pobierających Arbeitslosengeld. Przepisy pozwalają na krótkotrwałe wyjazdy, maksymalnie na trzy tygodnie, pod warunkiem uzyskania zgody od odpowiedniego urzędnika. Sędzia, wskazując na łagodzące okoliczności, zauważył, że pandemia mogła przyczynić się do pewnego ułatwienia w sytuacji jakiej znalazł się oskarżony, jednak jednocześnie podkreślił konieczność przestrzegania zasad: jeśli nie ma się zgody na wyjazd, należy albo z niego zrezygnować, albo po powrocie zwrócić otrzymane środki.

Sąd Rejonowy w Wolfratshausen zdecydował o nałożeniu na niego grzywny. Kara finansowa została ustalona na 180 dziennych stawek, po 40 euro każda, co dało w sumie 7200 euro.  Ponadto, sąd zarządził konfiskatę niesłusznie pobranych środków, co stanowi część sankcji mającej na celu zarówno ukaranie obywatela Algierii, jak i odzyskanie nieprawnie przywłaszczonych pieniędzy, należących do RFN. 


Prawo odroczenia lub przerwania 

Przepisy dotyczące Arbeitslosengeld oferują elastyczność, umożliwiając osobom uprawnionym do otrzymania zasiłku pewne możliwości dostosowania świadczeń do indywidualnych potrzeb i okoliczności życiowych. Zgodnie z tymi zasadami, beneficjenci mogą decydować o tymczasowym zawieszeniu lub odroczeniu wypłat zasiłku, co pozwala na dostosowanie okresu otrzymywania wsparcia do własnej sytuacji, takiej jak wyjazd zagraniczny, rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też inne planowane zmiany w życiu zawodowym lub osobistym.

Aby skorzystać z tej możliwości, kluczowe jest terminowe poinformowanie Jobcenter o swojej sytuacji i zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy. Jest to warunek konieczny, aby móc w przyszłości wznowić otrzymywanie zasiłku lub dostosować jego okres wypłaty. Warto zwrócić uwagę, że przerwa w pobieraniu zasiłku nie jest równoznaczna z utratą uprawnień, pod warunkiem, że działania zostaną podjęte zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami.

Jednakże, istnieje pewne ograniczenie w możliwościach odroczenia zasiłku. Jeśli w momencie ponownego zarejestrowania się jako osoba bezrobotna nie spełnia się już wymogów kwalifikacyjnych, lub jeżeli w ciągu czterech lat od momentu pierwszego zarejestrowania się jako bezrobotny nie zgłoszono chęci skorzystania z pozostałego uprawnienia do Arbeitslosengeld, prawo do niego wygasa. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: merkur.debetanet.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: heiko119

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie