Zarobki kobiet i mężczyzn w Niemczech. Duże rozbieżności w kilku branżach

· Autor:
Zarobki kobiet i mężczyzn w Niemczech. Duże rozbieżności w kilku branżach
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami, to kluczowy wskaźnik służący do pomiaru dysproporcji wynagrodzeń z uwzględnieniem płci pracowników. Pozwala na zrozumienie, w jakim stopniu kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni w oparciu o dane z niemieckiego rynku pracy.


Istotne zrozumienie dwóch koncepcji nierównej płacy 

Na początku trzeba wspomnieć, że w kontekście różnic płacowych istnieją jej dwa typy: skorygowana oraz nieskorygowana. Nieskorygowana różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn polega na porównaniu ogólnych, nieuwzględniających różnic w kwalifikacjach, stażu pracy czy liczbie przepracowanych godzin, średnich zarobków brutto.

Skorygowana różnica w zarobkach ma na celu uwzględnienie wszystkich mierzalnych czynników wpływających na wynagrodzenia, takie jak wykształcenie, staż pracy, branża czy liczba przepracowanych godzin. To ona dostarcza bardziej precyzyjnych informacji o tym, w jakim stopniu kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni przy uwzględnieniu tych samych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz historii zatrudnienia.


Różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami w Niemczech 

Z danych pochodzących z roku 2022, nieskorygowana różnica w wynagrodzeniach wyniosła średnio 18%. To oznacza, że przy przeciętnej stawce godzinowej wynoszącej 20,05 euro kobiety otrzymywały o 4,31 euro mniej na godzinę niż mężczyźni, którzy zarabiali 24,36 euro. Oprócz tego, istnieje również widoczne zróżnicowanie regionalne. W nowych krajach związkowych, które wcześniej należały do NRD (Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia i Berlin Wschodni), luka płacowa była znacznie mniejsza i wynosiła 7%, w porównaniu do starych krajów związkowych.

Objaśnienie: zwrot “stare kraje związkowe" odnosi się do landów, które istniały przed zjednoczeniem Niemiec i obejmują zachodnie tereny Niemiec wraz z obszarem Berlina Zachodniego. W tych regionach różnica w wynagrodzeniach między płciami wynosiła kiedyś aż 19%.

Przenosząc się do teraźniejszości, warta uwagi jest różnica w zarobkach między płciami, która w Niemczech wyniosła 7% w 2022 roku. To oznacza, że nawet po uwzględnieniu porównywalnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i historii zatrudnienia, kobiety nadal zarabiają średnio o 7% mniej na godzinę niż mężczyźni. 


Różnice w wynagrodzeniach według branż 

Nowe badanie portalu Kununu, opierające się na analizie ponad 360 000 danych o wynagrodzeniach w Niemczech, pokazuje wyraźne wzrosty nierówności płacowych między kobietami a mężczyznami w kilku konkretnych branżach. Mowa tutaj dokładnie o branży doradczej, pielęgniarskiej i farmaceutycznej. W branży konsultingowej różnica w płacach między płciami wzrosła średnio o 14 punktów procentowych, osiągając 27 procent po dziesięciu latach posiadanego doświadczenia zawodowego. W sektorze zdrowia, socjalu i opieki różnica wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami zwiększyła się o 11 punktów procentowych, osiągając 23 procent w przypadku pracowników z dziesięcioletnim doświadczeniem, pomimo że w tych sektorach znaczną część zatrudnionych stanowią kobiety. W branży medycznej i farmaceutycznej różnica w zarobkach między płciami wzrosła o dziesięć punktów procentowych, osiągając 22 procent w przypadku pracowników z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. W branży finansowej mężczyźni z równym stażem zawodowym zarabiają średnio prawie jedną trzecią (32 proc.) więcej niż kobiety.  


Skąd wynikają tak duże różnice? 

Istnieje wiele czynników przyczyniających się do występowania tak dużych różnic w wynagrodzeniach. Jak wynika z artykułu opublikowanego w Stuttgarter Nachrichten, jednym z głównych czynników jest to, że kobiety częściej pracują w branżach i zawodach, gdzie wynagrodzenia są niższe. Dodatkowo, kobiety często pracują w niepełnym wymiarze godzin, co skutkuje niższymi średnimi zarobkami brutto na godzinę. Co ciekawe, czynnikiem który może również decydować o nierówności wynagrodzeniach może być także dyskryminacja ze względu na płeć.

W celu zwalczania nierówności płacowych podjęto różne inicjatywy. Niektóre firmy w Niemczech przeprowadziły dobrowolne audyty wynagrodzeń w celu identyfikacji i naprawy nierówności. Władze wprowadziły także polityczne inicjatywy mające na celu promowanie równości płci w przedsiębiorstwach. Na przykład w 2023 roku uchwalono ustawę, która nakłada obowiązek ujawniania struktury wynagrodzeń przez firmy, aby zwiększyć przejrzystość płac. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: finanzen.net
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: y-boychenko

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie