Zeznanie podatkowe za 2023 rok. Przygotuj się na te zmiany

· Autor:
Zeznanie podatkowe za 2023 rok. Przygotuj się na te zmiany
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Rok 2024 przynosi nowości w kwestii rozliczeń podatkowych za miniony 2023. Zmiany te są szczególnie istotne dla osób, które rozliczają się z niemieckim urzędem skarbowym. Co więcej, przepisy zmieniają się z roku na rok, a to stanowi dobry powód do tego, żeby wiedzieć co i do jakiej kwoty można rozliczyć.


Zmiany dla wszystkich podatników 

Wzrost ulgi podatkowej 

Kluczową zmianą dla każdej osoby płacącej podatki w Niemczech,  jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. Dzięki tej uldze, można nie płacić podatku od zarobków do 10 908 euro rocznie. Dla par, które decydują się na wspólne rozliczenie, limit ten podwaja się, osiągając 21 816 euro.


Więcej czasu na złożenie deklaracji

Termin składania deklaracji podatkowych za 2023 rok ulega zmianie - zyskujemy dodatkowy miesiąc co oznacza, że ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego w Niemczech za 2023 rok przypada na 2 września 2024 roku. Warto także wiedzieć, jakie są konsekwencje gdy zeznanie podatkowe zostanie złożone po terminie.


Zmiany dla pracowników

Ulga za pracę z domu

Osoby pracujące z domu mogą liczyć na korzyści z nowej ulgi, która teraz wynosi 6 euro za dzień, maksymalnie przez 210 dni w roku, co sumuje się do 1260 euro. Warto jednak pamiętać o zachowaniu dowodów na wypadek kontroli skarbowej.


Opodatkowanie świadczeń rzeczowych 

Gdy pracodawca pokrywa koszty Twojego wyżywienia i zakwaterowania, znajdziesz się w obowiązku rozliczenia podatku od tych benefitów. W 2023 roku, zależnie od okoliczności, stawki za te świadczenia mogą być nieco wyższe niż w latach ubiegłych. Konkretnie, za każde spożyte śniadanie należy wykazać 2 euro, za obiad czy kolację 3,80 euro, natomiast za każdy dzień zakwaterowania przypada 8,83 euro.


Opodatkowanie wyjazdów służbowych

Rocznie, Federalne Ministerstwo Finansów ustala określone stawki ryczałtowe, które dotyczą delegacji zagranicznych. Te kwoty umożliwiają pracodawcom zwrot wydatków na noclegi pracownikom bez konieczności opodatkowania tych kwot. Dodatkowo, pracownicy mogą ubiegać się o odliczenie kosztów związanych z wyżywieniem podczas podróży służbowych jako kosztów uzyskania przychodu. 


Koszty relokacji 

Gdy w 2023 roku pojawiła się konieczność zmiany miejsca zamieszkania wynikająca z przyczyn zawodowych, możliwe jest odliczenie od podatku określonych kwot związanych z relokacją. Jeżeli ta odbyła się przed 1 kwietnia, przysługuje Ci możliwość odliczenia 870 euro. Dodatkowo, za każdą osobę towarzyszącą - czy to małżonka, partnera życiowego czy dzieci - możesz odliczyć 580 euro. Po tej dacie, od 1 kwietnia, kwoty te wzrastają odpowiednio do 886 euro za osobę przeprowadzającą się i 590 euro za każdego dodatkowego członka rodziny.


Wypłata premii inflacyjnej

Pracodawcy mieli możliwość w poprzednim roku udzielenia wsparcia swoim pracownikom poprzez wypłatę specjalnej premii inflacyjnej, nieprzekraczającej 3000 euro, zwolnionej z opodatkowania. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, konieczne było jednoznaczne określenie celu tej wypłaty już na etapie realizacji przelewu. Takie działanie miało na celu złagodzenie wpływu wzrostu cen na domowe budżety pracowników, stanowiąc bezpośrednie wsparcie finansowe.


Nowości dla emerytów 

Zmiany w opodatkowaniu emerytur

Osoby, które w 2023 roku zaczęły pobierać emeryturę po raz pierwszy, muszą liczyć się z obowiązkiem podatkowym obejmującym większą część wypłacanych świadczeń. Zgodnie z przepisami, 82,5% otrzymanej emerytury podlega opodatkowaniu, pozostawiając wolne od podatku jedynie 17,5% świadczenia. Ważne jest, że ta proporcja nie ulegnie zmianie w przyszłych latach, co warto mieć na uwadze planując swoje finanse.


Zmiany w dodatku emerytalnym

Nowość dotyczy również osób, które w 2023 roku po raz pierwszy zaczęły pobierać emeryturę urzędniczą lub emeryturę zakładową. W tym przypadku jedynie ograniczona część świadczenia pozostaje zwolniona z podatku. Wartość tego zwolnienia została ustalona na 13,6% całości emerytury, nie przekraczając jednak 1020 euro. Dodatkowo, maksymalna kwota dodatku do emerytury, która może zostać zwolniona z podatku, to 306 euro, co daje łącznie limit zwolnienia na poziomie do 1326 euro. 


Co nowego dla osób oszczędzających i inwestujących? 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku, osoby oszczędzające oraz inwestorzy zyskują na zmianach dotyczących kwoty wolnej od podatku dla zysków kapitałowych. Limit ten wzrasta z 801 euro do 1000 euro, co stanowi znaczące ułatwienie i może przyczynić się do większej kwoty netto zainwestowanych środków. Dla osób, które wcześniej złożyły wniosek o zwolnienie z podatku w swoim banku, nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań - instytucje finansowe automatycznie dostosowały wysokość zwolnienia o 24,844%, aby odzwierciedlić nową kwotę zwolnienia.


Opodatkowanie kryptowalut

Zmiany pojawią się także w opodatkowania kryptowalut. Orzeczenie Federalnego Trybunału Finansowego, które klasyfikuje wirtualne waluty jako „inne dobra gospodarcze”, oznacza, że zyski z obrotu kryptowalutami zostają objęte podatkiem dochodowym, jeśli okres ich posiadania nie przekracza dwunastu miesięcy. W związku z tym, urzędy skarbowe zdecydowały o rozszerzeniu załącznika SO, przeznaczonego dla innych dochodów, o specjalną sekcję poświęconą właśnie kryptowalutom. 


Dla rodziców

Wyższy Kinderfreibetrag 

Rodzice mogą spodziewać się korzystniejszego traktowania, dzięki podwyższonemu Kinderfreibetrag z 5620 euro do 6024 euro. Ta zmiana ma bezpośredni wpływ na zwiększenie części osiąganych dochodów rodziców, która zwolniona jest z opodatkowania. Urzędy skarbowe mają za zadanie automatycznie ocenić, która forma wsparcia - Kindergeld czy ulga podatkowa - okaże się bardziej korzystna dla podatnika, co następuje w ramach tzw. testu porównawczego.


Odliczenie alimentów

W zeznaniu podatkowym za 2023 rok można odliczyć od podatku większą kwotę do 10 908 euro, w ramach alimentów na rzecz dzieci czy byłego współmałżonka. Jest to istotne ułatwienie dla osób zobowiązanych do płacenia alimentów, które teraz mogą liczyć na większą ulgę podatkową, redukując swoje ogólne obciążenie fiskalne.


Dla przedsiębiorców

Emerytura Rürup

Przedsiębiorcy mogą korzystać z możliwości odliczania od podatku składek na ubezpieczenie emerytalne Rürup zaliczają je do specjalnych kosztów operacyjnych. W roku 2023 odliczenie to wzrasta do pełnych 100% (w porównaniu do 94% w 2022 roku). Należy jednak pamiętać, że istnieje górny limit tej ulgi, który został ustalony na poziomie 26 528 euro.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: t-online.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: lordn7

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie