Zmiany w Schufa. Ograniczenie dostępu do danych i większa przejrzystość oceny kredytowej

· Autor:
Zmiany w Schufa. Ograniczenie dostępu do danych i większa przejrzystość oceny kredytowej
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wielokrotnie podnoszono dyskusję w Niemczech związaną z rodzajem przetwarzanych danych przez Schufa. Niedawny wyrok sądu pokazuje jednak, że oprócz tego obszaru, do tej pory wątpliwa była przejrzystość wyliczanej oceny punktowej - tą postanowiła zaskarżyć jedna z kobiet, która wręcz otworzyła puszkę pandory, ukazując problemy z jakimi borykały się osoby oceniane przez Schufa.

Bez względu na rodzaj zobowiązań, czy to umowy najmu czy kredyty, oceny kredytowe dokonywane przez Schufa mają znaczący wpływ na sytuację konsumentów. Dwa przypadki rozpatrywane w Niemczech pokazały, że Istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej surowych regulacji dotyczących procesu formułowania takich ocen oraz ograniczenie dostępu do danych przetwarzanych przez Schufę. 


Zmiany w ustawie

Zmiana w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych ma na celu zwiększenie uprawnień konsumentów względem Schufa. W odpowiedzi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rząd federalny przedstawił projekt ustawy, który został zaaprobowany w środę, 7 lutego.

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że weryfikacja wiarygodności kredytowej konsumentów przez Schufa, może być przeprowadzana tylko w ograniczonym zakresie. Według nowego projektu, wśród danych, które nie będą mogły być używane do oceny zdolności finansowej i gotowości do spłaty zobowiązań przez Schufa, znajdą się między innymi adres zamieszkania, pełne imię i nazwisko, czy informacje osobiste zaczerpnięte z mediów społecznościowych. Zakaz dotyczy również danych o transakcjach przychodzących i wychodzących z kont bankowych.


Dwa przypadki z Niemiec

Podstawą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia były dwa przypadki z Niemiec. W jednym z nich kobieta, której odmówiono udzielenia kredytu, wniosła sprawę domagając się usunięcia jej danych przez Schufę i udostępnienia jej informacji na ich temat. Schufa ograniczył się jednak do przekazania ogólnych informacji i wartości punktowej, nie ujawniając metodologii kalkulacji. Działanie to okazało się niezgodne z prawem, a cała sprawa okazała się pretekstem do zmian w ustawodawstwie.

Dlatego w przyszłości konsumenci będą mieli prawo do natychmiastowego otrzymania informacji o danych i kategoriach danych, które wpłynęły na ich ocenę, zastosowanej metodzie obliczeniowej oraz znaczeniu tego wyniku. Aktualne zmiany mają na celu eliminację potencjalnej dyskryminacji na podstawie punktacji. Na przykład, proponowana ustawa, która oczekuje na zatwierdzenie przez Bundestag i Bundesrat, ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kod pocztowy wpływa na klasyfikację wypłacalności osoby.


Ograniczenie wpływu danych na decyzję Schufa

Federalna Minister Spraw Wewnętrznych, podkreśliła, że projekt zmiany w ustawie jasno określa także zakaz uwzględniania danych dotyczących pochodzenia etnicznego oraz stanu zdrowia w automatycznych obliczeniach zdolności kredytowej. Ponadto, reforma ustawy o ochronie danych ma ułatwić prowadzenie projektów badawczych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, firmy i instytucje zajmujące się przetwarzaniem danych dla celów historycznych, naukowych lub statystycznych będą mogły w przyszłości kontaktować się z jednym organem nadzorczym jako punktem kontaktowym w przypadku międzynarodowych projektów badawczych, dla których obowiązuje wspólna odpowiedzialność w ramach przepisów o ochronie danych. Takie posunięcie pozwala na dokładniejsze kontrolowanie przetwarzanych danych oraz ich obieg. 


Co aktualnie bierze pod uwagę Schufa?

Podstawowe elementy mające wpływ na ocenę kredytową w Schufa w Niemczech są różnorodne i opierają się głównie na następujących kryteriach: 

Konta bankowe

Utrzymywanie długoterminowych relacji z bankiem jest interpretowane jako wskaźnik niezawodności finansowej. Stabilne konta bankowe, bez nagłych zmian lub częstych zamknięć, mogą pozytywnie wpływać na ocenę.

Karty kredytowe

Posiadanie karty kredytowej przez długi czas i jej regularne używanie, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego zadłużenia, może wspierać pozytywną historię kredytową. To pokazuje, że konsument potrafi odpowiedzialnie zarządzać kredytem.

Pożyczki ratalne

Regularna i terminowa spłata pożyczek ratalnych, takich jak kredyty samochodowe, również przyczynia się do budowania dobrej historii kredytowej. Świadczy to o zdolności konsumenta do zarządzania i spłacania długów.

Kredyty hipoteczne 

Posiadanie kredytu hipotecznego i jego spłacanie zgodnie z harmonogramem mogą być postrzegane jako dowód stabilności ekonomicznej. Jest to długoterminowe zobowiązanie, które przy odpowiednim zarządzaniu buduje pozytywny profil kredytowy.

Zakupy internetowe na raty

Chociaż opcje zakupu na raty mogą być wygodne, nadmierne korzystanie z nich lub opóźnienia w płatnościach mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową. Pokazuje to potencjalną niezdolność do zarządzania zobowiązaniami finansowymi.

Częste przeprowadzki

Częste zmiany miejsca zamieszkania mogą być interpretowane jako brak stabilności życiowej, co może mieć negatywny wpływ na ocenę kredytową.

Opóźnienia w płatnościach

Unikanie zaległości w płatnościach jest kluczowe. Szybkie reagowanie na przypomnienia i unikanie opóźnień w płatnościach świadczy o odpowiedzialności finansowej i ma pozytywny wpływ na ocenę kredytową.

Każdy z tych elementów wpływa na obraz finansowy konsumenta w oczach Schufa, co z kolei może wpływać na decyzje kredytowe instytucji finansowych. Zrozumienie tych czynników i odpowiednie zarządzanie finansami osobistymi może pomóc w utrzymaniu dobrej historii kredytowej.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: merkur.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: rulettka

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie